Fuony Agency

Latest News

Aki Bergen – I’ve Seen You Around feat. Myriad [STEYOYOKE]

March 23, 2015 SYYK032_500

Artist: Aki Bergen Title: I’ve Seen You Around feat. Myriad EP Label: Steyoyoke Cat.: SYYK032...

0 Read more

V.A. – Steyoyoke Anniversary Vol.03 [STEYOYOKE]

March 4, 2015 SYYK031_500

Artist: V.A. Title: Steyoyoke Anniversary Vol.03 EP Label: Steyoyoke Cat.: SYYK031 Digital: March...

0 Read more

V.A. – Family Affair Vol.04 [STEYOYOKE]

March 1, 2015 SYYK030_500

Artist: V.A. Title: Family Affair Vol.04 EP Label: Steyoyoke Cat.: SYYK030 Digital: March 2nd, 2015...

0 Read more

Animal Picnic & Aaryon – Vortex [STEYOYOKE BLACK]

February 6, 2015 SYYKBLK005

Artist: Animal Picnic & Aaryon Title: Vortex EP Label: Steyoyoke Black Cat.: SYYKBLK005...

0 Read more